Ytterligare vårdresurser

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Ytterligare

vårdresurser

Vi i Patientföreningens styrelse kan förmedla kontakt med flera läkare som erbjuda behandling med ICI-metoden. Eftersom vi är ett avlångt land kan det bli en del långa resor för den som har oturen att bo där det ännu inte finns möjlighet att få behandling enligt ICI-metoden. Men - titta på sidan "Tidningsartiklar" och förmedla det budskapet liksom vad Socialstyrelsen skriver i mail till en av våra medlemmar, så kanske din läkare kan prova ICI-metodemn på dig också. Vi i föreningen finns som stöd och samtalspartner.


I Patientföreningens stadgar anges att ändamålet med föreningen är att verka för att ICI-metoden, tillämpad av doktot Gunnar Boström, ska bli erkänd och kan fortsätta att hjälpa människor med smärta och att den kan tillhandahållas alla patienter inom primärvården över hela landet.

För att fler patienter ska kunna få vård, är vägen dit genom på-

tryckningar av patienterna som vill ha behandlingen på sina hemorter. Där kan man verka för att ens lokala läkare blir intresserade av att hjälpa sina patienter med att tillhandahålla ICI-metoden.


Det är viktigt att injiceringen av Kenacort-T 40 mg/ml - 1 ml - injiceras djupt i den stora sätesmuskeln.

Där bildar den en depå, varifrån kroppens celler hämtar och förmedlar kortisonet till ställen i kroppen där det behövs.


Se Gunnar Boströms artikel med anledning av 2013 års Nobelpris i medicin och fysiologi. Där förklaras vetenskapligt vad som händer när en låg dos av kortison tillförs en åldrande kropp, där den egna hormonproduktionen har börjat avta.


OBS! Injiceringar direkt i leder är INTE förenligt med ICI-metoden och ska INTE utföras!

Ta kontakt med vårt sekretariat, så kan vi vidarebefordra kontakt till flera läkare som behandlar patienter med ICI-metoden!


På grund av att vi är en ideell förening, kan vi endast ta på oss uppgiften att hjälpa medlemmar i föreningen. Välkommen som medlem. Nya medlemmar som betalar in medlemsavgift efter 1 juli innevarande år, får medlemskap hela följande år.


Maila till Patientföreningens sekreterare: maria.cidh@telia.com

Eller ring 0511-822 30 eller

0768-08 22 30

 

Vi inom Patientföreningen finns som stöd och information.


En artikel om ICI-behandlingen publicerades i Året Runt nr 12/2016 vilket gav stor respons från smärtpatienter över hela landet. Ytterligare en artikel om ICI-metoden för smärtlindring publicerades i Året Runt nr 49, 2016.

Se klipp ur tidningen här på hemsidan.


ICI-metoden är en väl utprovad behandling sedan 1980-talet. Den har använts allmänt av det äldre gardet läkare som nu tyvärr gått i pension eller inte längre finns i livet!


Läkemedlet togs fram redan på 1960-talet Kenacort-T 40 mg/ml och är väl utprovat med inga kända biverkningar om man injicerar djupt i stora sätesmuskeln (minst 5 cm)!


Vi patienter möts oftast av repliken: "Vi har modernare läkemedel". Men dessa läkemedel har inte samma goda effekt som behandling enligt ICI-metoden.


Man återfinner behandlingen

i FASS och hos Läkemedelsverket för Kenacort-T 40 mg/ml!