Jag överger inte mina patienter

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Jag överger inte

mina patienter

Doktor Gunnar Boström är 88 år och arbetar dagligen med sina patienter. Han kan inte överge människor som tvingas leva med smärta, när det finns en behandling som ger så goda resultat. 60 år av patientkontakter och nu mer än 35 års erfarenhet av ICI-metoden muskulär talar sitt tydliga språk.

  Hans hustru Ulla, 84 år, var fram till hösten 2016 hans ständiga mottagnings-sköterska. Inte heller hon ville lämnar patienterna i sticket, trots att hon samtidigt kämpade med en kronisk leukemi. Tyvärr tog hennes krafter slut och hon gick bort i september 2016.

  Hur många pensionärer hittar man i den här kategorien? Och med sådan stor kunskap om patienter, behandlingsmetoder och med sådan människokärlek?

Doktor Gunnar Boström gick ur tiden 2 september 2019. Många hade haft honom som sin läkare under såväl 40 och 50 år - det är något helt unikt idag.