Tidningsartiklar

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Klipp ur tidningar som publicerat artiklar om ICI-metoden

Artikel i Året Runt nr 12/2016 som utkom 17 mars. Här beskrivs doktor Gunnar Boströms arbete med en av sina många patienter samt information om ICI-metoden muskulär.

Artikel i Året Runt nr 49/2016 som utkom den 1 december, där doktor Lars-Eric Bröddén, allmänläkare med examen inom Internationell Avancerad Ortopedisk Medicin samt överläkare vid akutkliniken på Ystads lasarett, beskriver behandlig av patienter enligt ICI-metoden.