Styrelsen

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Ordförande: Maria Cidh, Kampavall Västergården 2, 541 97 Lerdala

0768-08 22 30, 0511-822 30, maria.cidh@telia.com


Sekreterare: Eveline Olsson (adjungerad)

evelineolsson12@gmail.com


Övriga styrelsemedlemmar:


Claes Götenmark, Hentorpsvägen 68, 541 54 Skövde, 

0706-71 43 68, 0500-48 13 70, claes.gotenmark@gmail.com


Göte Gunnarsson, Heleniusgatan 36, 541 44 Skövde

0500-48 40 40, 0705-11 11 83 gote.h.gunnarsson@gmail.com


Sven-Olof Eriksson, Norra Vånga, 535 93 Kvänum, 0706-94 33 03

S-Garden@telia.com


Rune Brissman, Storgatan 40, 521 51 Floby, 0515-406 90, 0706-09 10 20

rune@familjenbrissman.se


Bengt-Åke Öhgren, Stengärde, 522 93 Tidaholm

0502-430 50, bengt-ake.ohgren@hotmail.com

Styrelsen i Patientföreningen för smärtlindring

Patientföreningens adress

Patientföreningen

för smärtlindring

Sekretariatet

c/o Maria Cidh

Kampavall Västergården

541 97 Lerdala

PATIENTFÖRENINGEN

Patientföreningens organisationsnummer

802473-4504


Patientföreningens bankgironr 239-6166 Swedbank,

medlemsavgift 300 kr/år


Patientföreningen för smärtlindring bildades

den 7 juni 2013