Patientföreningens stöd

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Som medlem får du Patientföreningens stöd

Patientföreningen för smärtlindring har bildats för att tillvarata patienterna som behandlas med ICI-metoden muskulär och deras behov av att få behandling enligt doktor Gunnar Boströms ordination.

  Från och med 1 januari 2015 är detta möjligt, tack vare den nya skärpta patientlagen.

  Är du ny patient, som medlem kan vi hänvisa dig till läkare och vårdinrättningar som samarbetar med Patientföreningen för smärtlindring. Endast betalande medlemmar får den servicen.


Skulle du - på den vårdinrättning du valt - nekas behandling enligt din önskan, ska du kontakta oss på Patientföreningen för smärtlindring och 0768-08 22 30. Du kan då få information om vilka läkare du kan söka för att kunna erbjudas behandlingen.


Ny patientlag från 1 januari 2015

Tidigare inrättades Patientnämnderna, som enligt lag ska finnas i varje landsting och region. Nämnden - en fristående och opartisk instans - har som uppgift att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

  Från och med 1 januari 2015 skärptes patientens ställning ytterligare, genom att en ny patientlag trädde i kraft. Lagen ger möjlighet för patienterna att driva på utvecklingen så att man arbetar mer aktivt med nya arbetssätt, bemötanden och kommunikation, vilket ska öka kvaliteten i mötet med patienten, skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ett pressmeddelande. Vill du läsa mer om den nya patientlagen, kan du gå in på skl.se


Vad innebär den nya patientlagen?

Syftet med den nya patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, Den ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.


Detta ska genomförat genom att:

o Informationsplikten gentemot paienten utvidgas och förtydligas.

o Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.

o Patienten ska ges tillfälle till val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.

o Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.

o Patienten ska ges möjlighet att välja utförande av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, alltså inte bara i den region där man bor.

o Patienten ska fortsatt få fast vård- och läkarkontakt och vara delaktig i den individuella planeringen av behandlingen.


Några röster från patientenkäterna:


"Kan göra det mesta nu"


69-årig patient som har ont i axlar, rygg, höft och knäleder.


Patienten hade svårt att komma ur sängen och kliva in i bilen före behandlingen med ICI-metoden.


Vardagslivet efter behandlingen har ändrat sig helt för den här patienten.

  "Jag kan göra det mesta som besvärat mig tidigare" skriver patienten som stått under kontinuerlig behandling med ICI-metoden muskulär under

de senaste 10 åren.
Man kan knappast tro

att det är sant!


Flera patienter har likartade beskrivningar om hur de upplever sin behandling med ICI-metoden muskulär. 


En 65-årig kvinna, med svullet knä på grund av en bäckenfraktur för 12 år sedan. Under dessa 12 år  har hon haft svårt att gå, på grund av att bäckenet läkt snett.

Efter behandling av i England utbildad kiropraktor, korrigerades skelettet och hon kunde nu gå med likartad belastning i båda knäleder.

Detta framkallade dock stor smärta vid längre promenader. Efter att ha fått 1 ml Kenacort-T 40 mg/ml injicerat i stora sätesmuskeln på måndagen, klingade värken av under veckan och på fredagen var hon smärtfri. Under kommande helg kunde hon promenera över 1 mil per dag utan att känna av den tidigare smärtan i lederna. Den ökade rörligheten hjälpte också kvinnan att gå ner 12 kg av sin vikt och återfå sin livskvalitet.