Patienternas åldersfördelning

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Sammanställning av

patienternas åldersfördelning

Inom Patientföreningen finns många driftiga människor. En av de äldre patienterna som svarar för en av de längsta behandlingsperioderna, har sammanställt statistik över patienternas åldersfördelning. Den har också delats upp på kvinnor respektive män.


Kvinnornas genomsnittsålder är 69,5 år, den yngsta är 23 år och den äldsta 92. Männens genomsnittliga ålder är 68 år, den yngste 31 år och den äldste 92.

 

De 231 aktuella patienterna som ingått i studien, visar att de som har behov av att få behandling med ICI-metoden muskulär tillhör den äldre patientgruppen.


Flest patienter med artrosrelaterade problem


De flesta patienterna bland de 100 enkätsvaren har sökt ICI-behandlingen på grund av sjukdomar och problem med rörelseorganen (=R).


Några patienter har problem med sina lungor såsom KOL och astma (=L) och några har besvär med hudåkommor och klåda (=E)


95% tillhör diagnosgrupp R

Av dessa 95 procent har 3 procent både diagnos R och L.


2% har endast diagnos L


2% har diagnos E


1% har inte besvarat frågan