Paracetamol INTE effektivt vid artros

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Helt verkningslöst att ge artrospatienter Alvedon

och liknande preparat!

Oftast skickas artrospatienter hem med recept på Alvedon och andra paracetamol-preparat. Detta ska man inte acceptera, eftersom en studie utförd i Schweiz under 2016 på över 58.000 patienter under tiden 1980-2015 som fått paracetamol som smärtlindring vid artros, visar att denna typ av smärtlindring inte är effektiv.

Tilläggas bör också att Alvedon även i måttlig mängd orsakar skador på levern.

Läs vad man publicerade i Svenska Dagbladet så tidigt som 2013. Förskrivningen på våra vårdcentraler av Alvedon fortsätter dock. Var försiktig!