Om

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Därför bildades

Patientföreningen för smärtlindring

Doktor Gunnar Boström känner på en patients knän. Patienten skulle förses med en artificiell knäled. Han kunde i så fall inte fortsätta med sina tennismatcher. Efter behandling med ICI-metoden muskulär, har knäleden blivit stadigt bättre. Patienten är över 80 år och spelar tennis i tretimmarspass flera gånger i veckan. Han är smärtfri och håller sig mjuk i leder med daglig gymnastik och kontinuerlig behandling med

ICI-metoden muskulär.

  När det var dags för honom att inställa sig på sjukhuset för operation, kunde man via röntgenundersökningen konstatera att artrosen hade läkt ut och att ingen operation var nödvändig! Ett faktabaserat exempel på hur patienten såg ut före och efter behadnlinge med ICI-metoden muskulär.

Därför bildades

Patientföreningen för smärtlindring


Runt 500 patienter som behandlas med ICI-metoden muskulär är oroliga för framtiden. Hur länge ska doktor Boström, (född 1929 och fortfarande yrkesverksam) och hans 3 år yngre sjuksköterska, hustrun Ulla Boström, orka fortsätta att ta hand om alla patienter? Idag finns det ingen möjlighet för nya patienter att kunna få behandlingen hos dem.Genom att bilda Patientföreningen för smärtlindring kan vi gemensamt agera för att ICI-metoden muskulär blir allmänt tillämpad, så att vi som patienter kan få behandlingen på alla vårdinrättningar i landet.

  Till vår hjälp har vi de 100 enkäter som doktor Boströms patienter ställt till förfogande, som beskriver varje patients sjukdomshistoria och resultat av behandling med ICI-metoden muskulär.

  I materialet – som man kan läsa under en egen flik "100 patientenkäter" på denna hemsida – kan man se att 92 av 100 patienter – alltså 98 procent – förbättrad rörlighet. Ingen patient har blivit fortsatt sängliggande!


100 enkätsvar från patienterna

Patientföreningens främsta uppgift är att arbeta för att väcka debatt, kontakta viktiga makthavare och beslutsfattare samt att informera om den här patientgruppens behandlingsbehov.

  Detta är inte endast en isolerad grupp. Smärta och artrosrelaterade sjukdomstillstånd, astma och andra allergiska besvär, drabbar människor i hela landet. Därför behöver fler få tillgång till behandlingen med ICI-metoden muskulär.

  Vad beror det på att allt fler behöver vård och hjälp mot smärta och rörelsesvårigheter?


Åldersrelaterade symptom

När vi människor blir äldre, uppstår också åldersrelaterade symptom. Många drabbas av artroser, smärta i leder och oförmåga att röra sig. Livskvaliteten – som man talar så mycket om i politiska visioner – är att kunna röra sig och inte tvingas till ett liv i smärta och att vara beroende av smärtdämpande mediciner av olika slag.

  Med hjälp av en lite spruta 4-6 gånger per år, till en mycket låg kostnad, både för patienten och för samhället, förbättras livskvaliteten genomgående. Se sammanställningen av enkäten under rubriken 100 patientenkäter.

Samhället kan dessutom spara in kostnader för artificiella leder. Många av de patienter som behandlats med ICI-metoden muskulär, har inte – i ett längre perspektiv – behövt operera in en konstgjord led!


Uppdatering:
Den 4 april 2019 firade doktor Gunnar Boström sin 90-årsdag. Hans patientbok, framställd i samarbete med Patientföreningen för smärtlindring, kom ut samtidigt med hans födelsedag. Den 2 september gick han ur tiden. Hans hustru Ulla, sjuksköterska och livskamrat, gick bort 2016, mitt i livet, då de arbetade med patienter varje dag i veckan. Hon blev 84 år. Ulla
s och Gunnars outtröttliga arbete för smärtpatienter förs vidare genom Patientföreningens fortsatta engagemang för alla som behöver lindring och livskvalitet.Utdrag ur de 100 enkäterna


"Är inte det livskvalitet?"


Det var åtta veckor sedan jag fick senaste sprutan. Idag på morgonen har jag ny tid för min kortisonspruta. Jag har under de sista dagarna haft mycket värk i lederna, speciellt i knäleder, handleder och fötter. Bara att ta sig i och ur bilen har varit mycket besvärligt.


Jag har nu fått min spruta och är på väg hem. På kvällen vid niotiden börjar jag känna att något händer i kroppen. Värken i handlederna avtar.

Jag går till sängs.


När jag vaknar nästa morgon känner jag att all värk har försvunnit. Går upp som en helt annat människa. Är inte det livskvalitet?


En äldre patientgrupp


Våra medlemmar ingår i en äldre patientgrupp, behandlad under lång tid.


Patientgruppen, som behandlats med ICI-metoden muskulär, har en genomsnittlig ålder på 68 år för män och 69,5 år för kvinnor.


Den genomsnittliga behandlingstiden är 4,7 år för männen och 5,7 år för kvinnorna.


Statistik över patientgruppen - totalt 231 patienter som behandlats fram till hösten 2013 - är sammanställd i stapeldiagram. Där ser man patienternas ålder, könsfördelning och behandlingstid.


Om ICI-metoden muskulär inte fungerade eller gav biverkningar, borde inte heller någon patient vidmakthålla behandlingen och kämpa för att få den även i framtiden.