Bli medlem

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Bli medlem!  Medlemsavgiften är 300 kr per år och medlem.

  Avgiften gäller år 2020-21.


  Betala in din medlemsavgift till bankgironummer 239-6166

  ange ditt namn, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress.


  Genom hemsidan www.artroser.se får du fortlöpande aktuell information   om föreningens arbete.
  Som ny medlem får du doktor Gunnar Boströms bok "ICI-metoden - artros - astma - allergi En Patientbok" samt en lista på vilka läkare och kliniker som erbjuder ICI-behandlingen.  


  Föreningens ändamål är att verka för att ICI-metoden (= Injection Cortison Intramuscular) ska erbjudas patienter inom primärvården över hela landet.


  Föreningens organisationsnummer är 80 24 73-4505

   Välkommen som medlem! 

Du kan söka ICI-behandlingen

   på den vårdinrättning som passar dig.

      Får du ingen hjälp  på din hemort, kan du - som

   betalande medlem - kontakta Patientföreningen

   så hjälper vi dig med kontakt till närmaste vård-

   givare som erbjuder ICI-behandlingen

 

    Om du vill söka behandlingen med ICI-metoden på vårdinrättningen 

   på din hemort, kan det underlätta för behandlande läkare att du har fyllt i det

   frågeformulär som ligger till grund för den fortlöpande forskningen vad gäller

   ICI-behandlingen av leder, ryggar, astma, luftrörsbesvär och kroniska eksem.


     Dina svar på enkätfrågorna ger behandlande läkare information om dina

    besvär samt de behandlingar du fått tidigare. Som medlem i Patient-

    föreningen kan du beställa enkäten från:


    Patientföreningen för smärtlindring c/o sekretariatet Maria Cidh.

    Kampavall Västergården 2, 541 97 Lerdala,

    eller via mail:

    maria.cidh@telia.com

    eller ring 0768 08 22 30 så sänder vi den.


      Fyll i 2 exemplar av enkäten. Sänd ett exemplar till Patientföreningen

     och lämna det andra till den läkare som du önskar få behandlingen av.


      Det är viktigt att injiceringen av Kenacort-T 40 mg/ml, 1 ml, läggs djupt i stora

      sätesmuskeln och att du får behandling med för dig lämpliga intervall.

      OBS! Ingen injicering får ske direkt in i leden!