Siffrorna talar klarspråk

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Siffrorna talar klarspråk

Samtliga patienter som haft långvariga besvär, har sökt hjälp och behandling inom primärvården och även hos specialister, utan att få hjälp.


Efter ICI-behandlingen beskriver de sin sjukdomshistoria i de enkäter som de besvarat.

  Långt över 100 enkätsvar har inkommit. En första genomgång av 100 svar, ger vid handen att ICI-metoden skänkt livskvalitet till övervägande många.


92 patienter av 100 (92%) har fått smärtlindring.


89 av 91 patienter har fått en förbättrad rörlighet.

4 av de sängliggande har kommit upp och kunnat röra sig efter inledd behandling.


94 av 100 patienter anger att de inte upplevt några bieffekter av behandlingen, 6 att de fått ökad risk för blåmärken på händer och armar. Inga andra bieffekter har angetts.

Några röster från patientenkäterna:


"Har fått livet tillbaka!"


57-årig patient som fått ICI-behandlingen sedan fyra år tillbaka. Patienten hade inflammation i lederna och upplevde smärta i hela kroppen med domningar och svaghet, främst i höger hand och arm.


Värken gjorde det svårt att sova och försvårade möjlighet att promenera utan smärta.


Efter inledd behandling är patienten nu pigg och glad. Jobbar heltid, Kör bil och kan sköta allt själv.

"Har fått livet tillbaka" skriver patienten som en kommentar i enkäten."Två år sedan jag kunde gå så här!"


56-årig patient som haft ont i båda knäna på grund av artros. Patienten hade svårt att lyfta armarna i vissa lägen.

  ICI-metoden muskulär har inletts under 2013 och patientens omdöme är följande:

"Har fått tillbaka livet. Det är två år sedan jag kunde gå så här!"