100 patientenkäter

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Sammanställning av

100 patientenkäter

Ett stort arbete har gjorts ideellt i Patientföreningens regi med en sammanställning av 100 av de patientenkäter som lämnats in. Långt fler än 100 patienterna har svarat på enkätfrågorna. I denna första preliminära sammanställning, kan man se att 92 av 100 patienter har fått ökad rörlighet och avsevärd smärtlindring. Ingen har blivit fortsatt sängliggande!De här enkätsvaren kommer att ligga till grund för ytterligare statistik och även till den vetenskapliga studie som Patientföreningen verkar för

ska utföras.

Vår förhoppning och vårt syfte är att ICI-metoden inom en snar framtid rekommenderas och tillämpas på alla vårdinrättningar över hela landet.

SMÄRTA  ICI-metoden Patientenkät våren 2013

Diagrammet visar grad av smärta före respektive efter ICI-behandling, baserat på 100 enkätsvar från patienter.


Röd stapel = före behandling    Blå stapel = efter behandling


Kommentar till diagrammet: 92 patienter av 100 (92%) har fått smärtlindring (8 st oförändrade).


Smärta                       Före behandling      Efter behandling

Outhärdlig                        10                              0

Ihållande/hindrande         29                              1

Ihållande                           21                              9

Måttligt ihållande              28                             46

Måttlig                               12                             44

STELHET ICI-metoden Patientenkät våren 2013

Diagrammet visar grad av stelhet före respektive efter ICI-behandling, baserat på 92 enkätsvar


Röd stapel  = Före behandling    Blå stapel  =  Efter behandling


Kommentar till diagrammet: 89 av 91 patienter har fått en förbättrad rörlighet.


Stelhet                                Före behandling    Efter behandling

Helt sängliggande                       4                            0

Svårt att sitta/röra sig                25                            1

Svårt att gå                                40                            3

Svårt att resa sig från stol         15                           41

Helt rörlig                                     7                           44