artros

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

"mirakelsprutan"

Många tycker att det låter otroligt att man efter inledning av behandling med ICI-metoden muskulär, kan bli så mycket rörligare och slipper smärta och därmed smärtlindrande medicin.

  Men mer än 500 patienter kan inte ha fel! 92 procent har fått smärtlindring och 89 av 91 - det vill säga 98 procent - har fått förbättrad rörlighet!


- Du kan väl inte tro att du ska bli bra i knäna, om du får en spruta i rumpan, har bland annat en läkare på ett stort sjukhus sagt till sin patient.

  Att patienten blev bättre och inte behövde genomföra operationen med konstgjorda knäleder tack vare ICI-metoden muskulär, imponerade inte på läkaren.


"Mirakelsprutan"

ICI-metoden muskulär eller "mirakelsprutan" - som många som fått behandlingen kallar den - innehåller en lågdos kortison, Kenacort T 40 mg/ml.

  1 ml intramuskulärt djupt i stora skinkmuskeln, varannan eller var tredje månad, har hjälpt tusentals patienter med främst artros och artrit, det vill säga smärta i lederna.

  Människor med andra sjukdomar som astma, KOL, psoriasis, allergi, tinnitus och fibermyalgi har också fått hjälp och lindring, Även vid andra sjukdomstillstånd som medfört stor smärta, som cancerbehandling, kan lågdossprutan med kortison underlätta vardagen för patienten och lindra smärtan.


Kortison i höga doser medför risker

Många läkare har dock avfärdat patientens önskan om att få ICI-behandlingen, med hänvisning till att man inte vill ge sprutan på grund av de risker man tidigare konstaterat med kortisonbehandling.

  Ändå kan samma doktor skriva ut kortison i tablettform och som inhalation i skyhöga doser och även injicera kortison direkt in i leder. Något som gör mer skada än nytta.


Vill säkerställa behandlingen

Under mer än 30 år har doktor Gunnar Boström, Lerdala (utanför Skövde) tillämpat ICI-metoden muskulär. Alla hans patienter - mer än 500 - är nu angelägna om att behandlingen ska erbjudas på landets vårdinrättningar.

  Av den anledningen har Patientföreningen för smärtlindring bildats. På denna hemsida beskriver vi arbetet i föreningen och den hjälp vi kan erbjuda dig som lever med smärta.

  Välkommen som medlem.   

                                                                    Maria Cidh , ordförande