Ytterligare vårdresurser

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Ytterligare

vårdresurser

Vi i Patientföreningens styrelse kan förmedla kontakt med flera läkare som erbjuda behandling med ICI-metoden. Eftersom vi är ett avlångt land kan det bli en del långa resor för den som har oturen att bo där det ännu inte finns möjlighet att få behandling enligt ICI-metoden. Men - titta på sidan "Tidningsartiklar" och förmedla det budskapet liksom vad Socialstyrelsen skriver i mail till en av våra medlemmar, så kanske din läkare kan prova ICI-metoden muskulär på dig också. Vi i föreningen finns som stöd och samtalspartner.

 

I Patientföreningens stadgar anges att ändamålet med föreningen är att verka för att ICI-metoden, tillämpad av doktot Gunnar Boström, ska bli erkänd och kan fortsätta att hjälpa människor med smärta och att den kan tillhandahållas alla patienter inom primärvården över hela landet.

För att fler patienter ska kunna få vård, är vägen dit genom på-

tryckningar av patienterna som vill ha behandlingen på sina hemorter. Där kan man verka för att ens lokala läkare blir intresserade av att hjälpa sina patienter med att tillhandahålla ICI-metoden muskulär.

 

Den läkare som vill sätta sig in i den aktuella patientens status och tidigare behandling hos doktor Boström, kan ta direkt kontakt

med honom: dr.gunnar.bostrom@hotmail.com eller 0511-821 48 vardagar 11-12.

 

Det är viktigt att injiceringen av Kenacort-T 40 mg/ml - 1 ml - injiceras djupt i den stora sätesmuskeln.

Där bildar den en depå, varifrån kroppens celler hämtar och förmedlar kortisonet till ställen i kroppen där det behövs.

 

Se Gunnar Boströms artikel med anledning av 2013 års Nobelpris i medicin och fysiologi. Där förklaras vetenskapligt vad som händer när en låg dos av kortison tillförs en åldrande kropp, där den egna hormonproduktionen har börjat avta.

 

OBS! Injiceringar direkt i leder är INTE förenligt med ICI-metoden muskulär och ska INTE utföras!

Ta kontakt med vårt sekretariat, så kan vi vidarebefordra kontakt till flera läkare som behandlar patienter med ICI-metoden!

 

På grund av att vi är en ideell förening, kan vi endast ta på oss uppgiften att hjälpa medlemmar i föreningen. Välkommen som medlem. Nya medlemmar som betalar in medlemsavgift efter 1 juli innevarande år, får medlemskap hela följande år.

 

Maila till Patientföreningens sekreterare: maria.cidh@telia.com

Eller ring 0511-822 30 eller

0768-08 22 30

Vi inom Patientföreningen finns som stöd och information.

 

Nu har ytterligare en artikel om ICI-metoden för smärtlindring publicerats i Året Runt nr 49, 2016 där doktor Lars-Eric Bröddén i Skåne-regionen delger läsekretsen sina erfarenheter.

Se klipp ur tidningen här på hemsidan.

 

ICI-metoden är en väl utprovad behandling sedan 1980-talet. Den har använts allmänt av det äldre gardet läkare som nu tyvärr gått i pension - alla utom 88-årige doktor Gunnar Boström!

 

Läkemedlet togs fram redan på 1960-talet Kenacort-T 40 mg/ml och är väl utprovat med inga kända biverkningar om man injicerar djupt i stora sätesmuskeln (minst 5 cm)!

 

Vi patienter möts oftast av repliken: "Vi har modernare läkemedel". Men dessa läkemedel har inte samma goda effekt som behandling enligt ICI-metoden.

 

Man återfinner behandlingen

i FASS och hos Läkemedelsverket för Kenacort-T 40 mg/ml!

Kontakta din vårdcentral!

Tack vare den uppmärksamhet som ICI-metoden fått genom artikeln om smärta i Året Runt nr 12/2016 - utgivningsdag 17 mars 2016 - kan du som smärtpatient

be att få behandlingen på din egen vårdcentral.

Be din läkare kontakta doktor Boström via mail om det finns frågor: dr.gunnar.bostrom@hotmail.com

Behandlingen finns beskriven av Läkemedelsverket

och är godkänd av Socialstyrelsen.

Doktor Boström har ingen möjlighet att ta

emot några nya patienter just nu!