Tidningsartiklar

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Artikel i Året Runt nr 49/2016 som utkom den 1 december, där doktor Lars-Eric Bröddén, allmänläkare med examen inom Internationell Avancerad Ortopedisk Medicin samt överläkare vid akutkliniken på Ystads lasarett, beskriver behandlig av patienter enligt ICI-metoden.