Styrelsen

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Styrelsen i Patientföreningen för smärtlindring

Ordförande: Maria Cidh, Kampavall Västergården 2, 540 17 Lerdala

0768-08 22 30, 0511-822 30, maria.cidh@telia.com

 

Sekreterare: Eveline Olsson (adjungerad)

evelineolsson12@gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar:

 

Claes Götenmark, Hentorpsvägen 68, 541 54 Skövde,

0706-71 43 68, 0500-48 13 70, claes.gotenmark@gmail.com

 

Göte Gunnarsson, Heleniusgatan 36, 541 44 Skövde

0500-48 40 40, 0705-11 11 83 gote.h.gunnarsson@gmail.com

 

Sven-Olof Eriksson, Norra Vånga, 535 93 Kvänum, 0706-94 33 03

S-Garden@telia.com

 

Rune Brissman, Storgatan 40, 521 51 Floby, 0515-406 90, 0706-09 10 20

rune@familjenbrissman.se

 

Bengt-Åke Öhgren, Stengärde, 522 93 Tidaholm

0502-430 50, bengt-ake.ohgren@hotmail.com

 

 

 

 

Patientföreningens adress

Patientföreningen

för smärtlindring

Sekretariatet

c/o Maria Cidh

Kampavall Västergården

540 17 Lerdala

PATIENTFÖRENINGEN

Patientföreningens organisationsnummer

802473-4504

 

Patientföreningens bankgironr 239-6166 Swedbank,

medlemsavgift 300 kr/år

 

Patientföreningen för smärtlindring bildades

den 7 juni 2013