Bli medlem

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Bli medlem!

 

 

Medlemsavgiften är 300 kr per år och medlem.

Avgiften gäller år 2019.

 

Betala in din medlemsavgift till bankgironummer 239-6166

ange ditt namn, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

 

Genom hemsidan www.artroser.se får du fortlöpande aktuell information

om föreningens arbete. Som medlem får du även ett medlemsbrev med

aktuell föreningsinformation. På din årsavgift får du - som medlemsförmån

- den patientbok som Doktor Gunnar Boström och Patientföreningen

nu lägger sista handen vid. Den sänds ut till betalande medlemmar

under våren 2019.

 

Föreningens ändamål är att verka för att ICI-metoden (Injection Cortison

Intramuscular) intramuskulär kortisoninjekton, ska erbjudas patienter

inom primärvården över hela landet.

 

Föreningens organisationsnummer är 80 24 73-4505

Välkommen som medlem!

 

 

Du kan söka ICI-behandlingen

på den vårdinrättning som passar dig.

Får du ingen hjälp på din hemort, kan du - som

betalande medlem - kontakta Patientföreningen

så hjälper vi dig med kontakt till närmaste vård-

givare som erbjuder ICI-behandlingen

Om du vill söka behandlingen med ICI-metoden på vårdinrättningen

på din hemort, kan det underlätta för behandlande läkare att du har fyllt i det

frågeformulär som ligger till grund för den fortlöpande forskningen vad gäller

ICI-behandlingen av leder, ryggar, astma, luftrörsbesvär och kroniska eksem.

 

Dina svar på enkätfrågorna ger behandlande läkare information om dina

besvär samt de behandlingar du fått tidigare. Som medlem i Patient-

föreningen kan du beställa enkäten från:

 

Patientföreningen för smärtlindring c/o sekretariatet Maria Cidh.

Kampavall Västergården, 541 97 Lerdala,

eller via mail:

maria.cidh@telia.com

eller ring 0768 08 22 30 (ej under mars 2019)

så sänder vi den.

 

Fyll i 2 exemplar av enkäten. Sänd ett exemplar till Patientföreningen

och lämna det andra till den läkare som du önskar få behandlingen av.

 

Det är viktigt att injiceringen av Kenacort-T 40 mg/ml, 1 ml, läggs djupt i stora

sätesmuskeln och att du får behandling med för dig lämpliga intervall.

OBS! Ingen injicering får ske direkt in i leden!