100 patientenkäter

Välkommen till

Patientföreningen

för smärtlindring

Ett stort arbete har gjorts ideellt i Patientföreningens regi med en sammanställning av 100 av de patientenkäter som lämnats in. Långt fler än 100 patienterna har svarat på enkätfrågorna. I denna första preliminära sammanställning, kan man se att 92 av 100 patienter har fått ökad rörlighet och avsevärd smärtlindring. Ingen har blivit fortsatt sängliggande!

 

 

Sammanställning av

100 patientenkäter

De här enkätsvaren kommer att ligga till grund för ytterligare statistik och även till den vetenskapliga studie som Patientföreningen verkar för

ska utföras.

Vår förhoppning och vårt syfte är att ICI-metoden inom en snar framtid rekommenderas och tillämpas på alla vårdinrättningar över hela landet.

SMÄRTA ICI-metoden Patientenkät våren 2013

Diagrammet visar grad av smärta före respektive efter ICI-behandling, baserat på 100 enkätsvar från patienter.

 

Röd stapel = före behandling Blå stapel = efter behandling

 

Kommentar till diagrammet: 92 patienter av 100 (92%) har fått smärtlindring (8 st oförändrade).

 

Smärta Före behandling Efter behandling

Outhärdlig 10 0

Ihållande/hindrande 29 1

Ihållande 21 9

Måttligt ihållande 28 46

Måttlig 12 44

STELHET ICI-metoden Patientenkät våren 2013

Diagrammet visar grad av stelhet före respektive efter ICI-behandling, baserat på 92 enkätsvar

 

Röd stapel = Före behandling Blå stapel = Efter behandling

 

Kommentar till diagrammet: 89 av 91 patienter har fått en förbättrad rörlighet.

 

Stelhet Före behandling Efter behandling

Helt sängliggande 4 0

Svårt att sitta/röra sig 25 1

Svårt att gå 40 3

Svårt att resa sig från stol 15 41

Helt rörlig 7 44